توسکا سبز

توسکا سبز اولین کارخانه فراوری و بسته بندی انواع سبزیجات و سالاد فصل

تحت نظارت معاونت غذا و دارو

بسته بندی سبزی جات آماده

ضد عفونی شده بدون مواد شیمیایی بدون نگهدارنده آماده به مصرف

مراحل شستشو توسکا سبز سبزیجات توسکا سبز 5 مرحله شستشو و 3 مرحله ضدعفونی و گندزدایی میگردد و برای هر کیلو سبزی بیش از 20 لیتر آب مصرف می شود. تهیه شده به روش کاملا بهداشتی

مشتریان